Write us

Zlatka Timonova

Chief Choreographer

Contact

Address

Folk ensemble "Zlatna Trakia"
Odrin str. №14, A, 15
6300 Haskovo
Bulgaria